AMW Psykoterapi

 

ANDERS WÄCHTER

SOCIONOM/LEG. PSYKOTERAPEUT

Handledar o lärar utbildad i psykoterapi

 


Jag har över 40 års erfarenhet av att arbeta med människor med olika slags svårigheter. De senast 20 åren har jag bl.a arbetat med barn och föräldrar inom barnpsykiatrin och som familjerådgivare, Jag har också parellellt arbetat med par- och individualterapi i egen verksamhet.

När jag arbetar är nyfikenhet, öppenhet och icke värderande mina ledstjärnor.Jag tror att människor kan hitta egna lösningar på sina svårigheter när man med hjälp av mig och mina frågor får söka sig fram till olika scätt att förstå sig själv/själva och tänka kring olika möjliga lösningar.

Jag har min grundsyn i ett systemiskt tänkande som jag blandar med olika andra teorier som kognitiva-, anknytning-,mentalisering, psykodynamisk-, affektteori mfl.

Hur jag arbetar med Parterapi/familjerådgivning

J    Alla relationer har sina perioder av upp och nedgångar och ibland kan man hamna i en kris     där allt ställs på sin spets.

      Det känns som om vi tappat bort varandra, hur kan vi hitta tillbaka till varandra?

     Vart tog den personen som jag älskar och håller av vägen?

     Vart tog passionen vägen?

     Vi kan inte kommunicera med varandra längre?

     Jag vet inte om jag vill fortsätta att leva ihop med min partner?

     Ibland upptäcker någon av parterna att den andra parten eller hela förhållandet har stagnerat och att    man istället håller på att glida ifrån varandra.

  Vad man då vill ha hjälp med är ofta;

J      vi kan inte tala med varandra längre

     vi har glidit ifrån varandra när vi fick barn

     min partner vill eller talar om att separera, men det vill inte jag

     det finns ingen lust och glöd till varandra längre

     du lyssnar och ser mig inte längre

     Jag arbetar så att var och en får möjlighet att i lugn och ro berätta sin version medan den andre får lyssna. För att därefter få kommentera och ge sin version,. Just skillnaden i de olika berättelserna blir   en ny möjlighet att förstå och öppna för nya berättelser i ett sammanhang utan dömande och   värderande med min hjälp. Tillsammans skapar vi ett nyfiket utforskande samtal där alla upptäcker   nya möjligheter till lösningar på situationen. Jag bidrar med frågor som kanske inte har ställts på   länge, eller ens någon gång tidigare och som parterna undvikit. Parsamtalet hjälper er att föra processen   i relationen framåt för att hitta en gemensam väg om och hur ni vill fortsätta eller för den del även avsluta   er relation, om det är ett avslut som önskas.   Det finns inga givna eller förutbestämda svar, utan resultatet av parsamtalet beror helt på vilken   önskan och motivation bägge parter har för att kunna möta den andre på ett ömsesidigt plan. .

Att vara CHEF är inte lätt


Känner du igen dig?
Du tycker att

  • som chef har du ett ensamarbete med små möjligheter att samtala om ditt arbete med någon annan på din arbetsplats
  • att arbeta med människor i en organisation ställer stora krav. Situationer och frågeställningar är ofta komplexa och det är svårt att se alla samband och möjligheter ensam.

Om något av dessa alternativ stämmer in på dig som chef kanske en reflekterande chefsgrupp vore något för dig...
Vad är en reflekterande chefsgrupp?I en reflekterande chefsgrupp får du möjlighet att ta upp olika svårigheter, konflikter eller andra frågeställningar som du möter i ditt arbete som chef och diskutera dem med andra som är i samma situation.
Syftet med en reflekterande chefsgrupp är att skapa nya idéer genom en process där man under ett antal gånger växlar position, från att uttrycka sig (lära känna sina egna tankar) till att lyssna till andras reflektioner och tankar om det man berättat.


Jag arbetar också med individuell
HANDLEDNING/COACHING

 

  Tel 0708-950366 :: Email info@amw.se