AMW Psykoterapi

 

ANDERS WÄCHTER

SOCIONOM/LEG. PSYKOTERAPEUT

Handledar o lärar utbildad i psykoterapi

 


Jag har över 40 års erfarenhet av att arbeta med människor med olika slags svårigheter. De senast 20 åren har jag bl.a arbetat med barn och föräldrar inom barnpsykiatrin och som familjerådgivare, Jag har också parellellt arbetat med par- och individualterapi i egen verksamhet.

När jag arbetar är nyfikenhet, öppenhet och icke värderande mina ledstjärnor.Jag tror att människor kan hitta egna lösningar på sina svårigheter när man med hjälp av mig och mina frågor får söka sig fram till olika scätt att förstå sig själv/själva och tänka kring olika möjliga lösningar.

Jag har min grundsyn i ett systemiskt tänkande som jag blandar med olika andra teorier som kognitiva-, anknytning-,mentalisering, psykodynamisk-, affektteori mfl.

Hur jag arbetar med Parterapi

Jag arbetar utifrån ett systemiskt synsätt och strävar efter att skapa reflekterande processer i samtalen. Det innebär att jag i samtalen ger möjlighet till att man dels få uttrycka sig, berätta sin egen berättelse i lugn och ro och dels att få lyssna till och reflektera på hur någon annan hört det man sagt.
För att kunna åstadkomma detta låter jag deltagarna reflektera över varandras berättelser. Särskilt i parterapi är detta verkningsfullt då var och en får möjlighet att ge sin version i lugn och ro utan att bli avbruten samtidigt som den andre lyssnar aktivt till denna berättelse.
Samtalen kan ske hemma hos er eller i egen lokal.

Att vara CHEF är inte lätt


Känner du igen dig?
Du tycker att

  • som chef har du ett ensamarbete med små möjligheter att samtala om ditt arbete med någon annan på din arbetsplats
  • att arbeta med människor i en organisation ställer stora krav. Situationer och frågeställningar är ofta komplexa och det är svårt att se alla samband och möjligheter ensam.

Om något av dessa alternativ stämmer in på dig som chef kanske en reflekterande chefsgrupp vore något för dig...
Vad är en reflekterande chefsgrupp?I en reflekterande chefsgrupp får du möjlighet att ta upp olika svårigheter, konflikter eller andra frågeställningar som du möter i ditt arbete som chef och diskutera dem med andra som är i samma situation.
Syftet med en reflekterande chefsgrupp är att skapa nya idéer genom en process där man under ett antal gånger växlar position, från att uttrycka sig (lära känna sina egna tankar) till att lyssna till andras reflektioner och tankar om det man berättat.


Jag arbetar också med individuell
HANDLEDNING/COACHING

 

  Tel 0708-950366 :: Email info@amw.se