AMW Psykoterapi

         

Klicka på bilden för ner information

                            

   

                                                           

Samforskning att lära av klienten
Vad är det vi gör när vi samtalar med våra klienter? Hur blir det synligt? För det krävs en utvärdering som tar fasta på det unika och specifika i varje möte. I den här boken presenteras ett sätt att utvärdera detta osynliga arbete genom samforskningssamtal.
Samforskning är ett begrepp som myntades av den norske psykiatriprofessorn
Tom Andersen. Det innebär att de professionella bjuder in den som är klient eller patient som medforskare för att försöka förstå och synliggöra vad som är verksamt och inte verksamt i de samtal man haft tillsammans.
Bokens sju författare representerar olika verksamheter inom psykosocialt arbete, barnpsykiatri, socialtjänst, behandlingsarbete
för barn och föräldrar tillsammans, parbehandling, vuxenpsykiatri
och handledning.
Det här är inte en metodbok, snarare en idébok, som lyfter fram erfarenheter och reflektioner om vård och behandling som finns hos den som har rollen som patient eller klient och hur samforskningssamtalet kan ge ny kunskap till alla inblandade parter.
Exempel på frågor som ställs i boken är: Vad skiljer ett samforskningssamtal
från andra typer av samtal? Hur blir den tysta kunskapen synlig? Vad tänkte familjerna om det som hände i behandlingen? Hur uppfattade patienterna vårdmötena? Hur gör man en bra avslutning?
I boken medverkar: Marianne Borgengren, Carina Buvik, Eva Carlsson, Kenneth Gustafsson, Annika Lind, Bengt Weine och Anders Wächter

Boken kan beställas på www.mareld.se


Samtal pågår!

Tankar kring konsten att ha ett samtal som är lite annorlunda:

  • Vad ärdet i ett samtal som gör att vi upplever att något har förändrats?
  • Kan man möta en annan människa i samtal och gå opåverkad ifrån detta?Vad är det som händer i mötet när vi samtalar?

Samtal pågår! handlar om frågor som dessa och andra funderingar om samtal. Författaren ser på professionella samtal som ett sätt att förhålla sig till den andre, snarare än en fråga om olika metoder. Ett förhållningssätt som präglas av nyfikenhet och insikten "att det enda jag vet är att jag inte vet".

I boken får vi följa flera samtal, både lyckade och misslyckade, och mellan dessa får vi följa författarens tankar om vad som hände. Den teoretiska utgångspunkten för boken är 
socialkonstruktionistisk-, språksystemisk- eller postmodern filosofi.

Köp boken i bokhandeln eller via www.studentlitteratur.se  

Läs ett kapitel


Dans på slak lina

Bortom verksamhetsplaner och pedagogisk metodik finns ett daghemsarbete som inte syns. En väv av vardagshändelser som inte får brista. Ett osynligt arbete där personal skapar goda och bärkraftiga relationer till barnen. Och mellan barnen.
Ett relationsarbete som behöver dagligt underhåll och där personalens inlevelseförmåga och fantasi ofta ställs på hårda prov.

Känslighet och intuition brukar ju anses som medfödda egenskaper. Så är det inte. Genom erfarenhet och praktiskt arbete med barn växer och utvecklas personalens förmåga att uppfatta och möta barnen på våglängder som ofta är osynliga för utomstående.

Denna yrkeskunskap låter sig inte infångas i teoretiska utläggningar. Den bor i levande berättelser om barnen och om arbetet.

Kan endast beställas av författaren för 150:-


                                                                           

  Tel 0708-950366 :: Email info@amw.se

y0f3pp07q0